Flytten nalkas…

Då har nedpackningen kommit igång.

Mer och mer av våra prylar hamnar i lådor och kommer successivt flyttas till Kinna. Detta medför att vi har det mesta nedpackat och kommer inte vara köpbart igen innan det packats upp i nya lokalen i Kinna.

I skrivandets stund finns ammunition kvar på hyllan.